ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Даний Договір купівлі-продажу (далі – Договір) є публічним договором, укладеним на відстані та одночасно публічною офертою – пропозицією Продавця укласти публічний договір купівлі-продажу Товару за допомогою засобів дистанційного зв’язку, тобто через інтернет-магазин Продавця, який розміщено за адресою: https://holymamas.com.ua з будь-якою зацікавленою особою відповідно до умов, передбачених у цьому Договорі.

1.ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Терміни і поняття, що містяться у Договорі вживаються у наступному значенні:

Сайт – веб-сайт інтернет-магазину Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://holymamas.com.ua , включаючи всі його веб – сторінки.

Продавець – Фізична особа-підприємець Ключковська Юлiя Романiвна, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 074 000 0000 039861 від 16.09.2019, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3408209128, місце реєстрації (проживання): 04060, м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73г, квартира 412.

Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років, юридична особа, фізична особа-підприємець, що має намір оформити та/або оформлює замовлення на Сайті з метою покупки Товару.

Товар – опублікований на Сайті перелік товарів, що на умовах даного Договору пропонується до продажу на відстані, за допомогою засобів дистанційного зв’язку через інтернет-магазин Продавця.

Публічний договір – договір відповідно до якого Продавець взяв на себе обов’язок здійснювати продаж Товарів, кожному, хто до нього звернеться на умовах передбачених цим Договором.

Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою інтернет-магазину Продавця на визначених Продавцем умовах.

Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, шляхом вчинення Покупцем дії, передбаченої цим Договором, що спрямована на прийняття умов Публічної оферти.

Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту або шляхом надсилання на e-mail (електронну пошту) Продавця запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Договором.

Недолік – будь-яка невідповідність Товару вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам цього Договору або вимогам, що пред’являються до нього, а також інформації про Товар, наданій виробником (Продавцем).

1.2 Даний Договір є публічним Договором відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.

1.3 Даний Договір розміщений на Сайті та є публічною офертою відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

1.4 Даний Договір є договором приєднання тобто таким договором, який може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця до запропонованого договору в цілому. Покупець не може запропонувати свої умови договору.

1.5 Продавець забезпечує наявність в нього Товару, що пропонується до продажу. Інформація про Товар, розміщена в інтернет-магазині, в тому числі фотографії можуть відрізнятися від фактичного вигляду Товару. Опис і характеристики Товару, вказані на сайті не містять вичерпну інформацію про Товар і можуть містити описки. Покупець може отримати повну інформацію про Товар, що його цікавить, зв’язавшись з продавцем. Інформація про засоби зв’язку з Продавцем розміщена на Сайті.

1.6 Ціна Товару та вартість доставки зазначені на Сайті у відповідних розділах, а також додатково відображаються при оформленні Замовлення та в електронному повідомленні з підтвердженням Замовлення.

1.7 Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, видаткових накладних та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

1.8 Цей Договір вважається укладеним з моменту оформлення Замовлення Покупцем відповідно до розділу 4 цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2 Право власності на Товар переходить до Покупця в момент прийняття Товару Покупцем на умовах, встановлених даним Договором.

2.3 Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

2.4 Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ УКЛАСТИ ДОГОВІР

3.1 Прийняття Покупцем пропозиції укласти цей Договір здійснюється шляхом оформлення Замовлення на Товар в інтернет–магазині на умовах зазначених в цьому Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 Покупець самостійно обирає Товар на сайті та додає обрані Товари у «Кошик» натисканням кнопки «Додати у кошик».

4.2 Після натискання кнопки «Перейти до оформлення замовлення» Покупець заповнює форму Замовлення, вказуючи своє ім’я, прізвище, e-mail (електронну пошту), телефон, адресу доставки, спосіб оплати, спосіб доставки та інші дані, які необхідні для виконання Продавцем своїх обов’язків за Договором.

4.3 Натискаючи кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець погоджується з усіма умовами цього Договору, а також підтверджує, що ним отримано вичерпну інформацію про Товар, його основні характеристики, ціну, вартість доставки, умови доставки.

4.4 Покупець має право оформити Замовлення шляхом написання листа на e-mail (електронну пошту), який розміщений на Сайті.

4.5 Замовлення вважається оформленим після вчинення дій, передбачених пунктами 4.1. та 4.2. цього Договору та натисканням кнопки «Підтвердити замовлення» або шляхом вчинення дії передбаченої пунктом 4.4 цього Договору.

5. ОБРОБКА ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Строк обробки та підтвердження Замовлення Продавцем становить до 2 (двох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Продавцю необхідний додатковий час на обробку та підтвердження Замовлення такий строк узгоджується з Покупцем додатково.

5.2. Продавець підтверджує Замовлення шляхом надсилання на e-mail (електронну пошту), вказаний Покупцем при оформленні Замовлення, електронного листа (електронне повідомлення) із зазначенням основних характеристик Товару, порядкового номеру Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем, ціни Товару, його кількості, вартості доставки, інформації про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою), а також із зазначенням посилання на цей Договір.

5.3. У разі неможливості виконання підтвердженого Замовлення через відсутність замовленого Товару Продавець негайно повідомляє про це Покупця, але не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту оформлення Замовлення.

6. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Ціна Товару зазначається на Сайті щодо кожної одиниці Товару окремо та включає податки.

7.2. Всі ціни на Товар вказані в національній валюті України – гривні. Ціни на Товар додатково можуть бути вказані в доларах США або іншій іноземній валюті, однак усі розрахунки за Товар здійснюються в гривні. В залежності від коливань курсу валют встановленого Національним банком України, фактично списані з рахунку Покупця грошові кошти в іноземній валюті можуть відрізнятись від ціни Товару в іноземній валюті, що вказана на Сайті. Усі витрати пов’язані з комісією та іншими зборами, які будуть стягнені банком за конвертацію іноземної валюти несе Покупець.

7.3. За умови продажу Товару за кордон, розрахунок може проводитись в доларах США та євро на валютний рахунок Продавця.

7.4. Оплата Товару здійснюється в один з наступних способів:

Готівкою в момент отримання Товару.

В безготівковий спосіб з використанням банківських карт відповідно до правил відповідної платіжної системи.

7.5. Спосіб оплати вартості Товару визначається Покупцем самостійно і вказується при оформленні Замовлення Товару.

7.6. Оплата Товару з допомогою банківської карти здійснюється одразу після вибору Товару Покупцем.

7.7. У випадку, якщо Покупець виявив бажання здійснити оплату Товару за допомогою готівкових коштів, оплата Товару здійснюється в момент отримання Товару Покупцем.

7. СТРОК, ВАРТІСТЬ І УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

8.1. Доставка Товару виконується на території України або за її межі Продавцем самостійно чи за допомогою третіх осіб (служби доставки, транспортної компанії, тощо на вибір Продавця).

8.2. У випадку, якщо обраний покупцем Товар наявний на складі Продавця, доставка здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оформлення Замовлення відповідно до розділу 4 цього Договору.

8.3. Незалежно від обраного способу доставки Товару, зобов’язання Продавця щодо доставки Товару вважається виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару транспортній компанії чи кур’єру, який здійснює доставку.

8.4. У випадку, якщо доставка Товару здійснюється силами Продавця, Товар доставляється до під’їзду будинку або до воріт будинку Покупця.

8.5. У випадку, якщо доставка Товару здійснюється силами транспортної компанії, доставки Товару здійснюється згідно з умовами доставки транспортної компанії.

8.6. Товар передається Покупцю при пред’явленні документу, що посвідчує особу, яка отримує Товар.

8.7. Витрати на доставку Товару оплачуються Покупцем.

8.8. Вартість доставки встановлюється відповідно до тарифів служби доставки або транспортної компанії, яка здійснює доставку.

8.9. З вартістю доставки в межах України (тарифами) Покупець може ознайомитись безпосередньо в службі доставки або транспортній компанії, яка буде здійснювати доставку.

8.10. Вартість доставки за межі України визначається при оформленні Замовлення в автоматичному режимі після вказання способу доставки та місця доставки, а також додатково зазначається в електронному повідомленні з підтвердженням Замовлення.

8.11. У разі оформлення Замовлення з доставкою за межі України, Покупець самостійно здійснює оплату податків, мита та інших зборів пов’язаних з такою доставкою

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ

9.1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений ним Товар за адресою Продавця, яка зазначена на Сайті.

9.2. Прийняття Товару здійснюється Покупцем в момент доставки або отримання Товару Покупцем за адресою Продавця. У випадку, якщо оплата Товару здійснюється готівкою, передача Товару Покупцю здійснюється після повної оплати його вартості.

9.3. Під час прийняття Товару Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

9.4. У разі відсутності зауважень до якості та комплектності Товару Покупець зобов’язаний прийняти Товар.

9.5. Продавець разом з Товаром зобов’язаний видати Покупцю розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу та інструкцію по догляду за Товаром.

9.6. У випадку виявлення Покупцем під час прийняття Товару недоліків або істотних недоліків Товару Покупець має право відмовитися від прийняття Товару та розірвати цей Договір, або відмовитись від прийняття Товару та вимагати заміни Товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

9. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Покупець має право повернути або обміняти отриманий Товар належної якості на аналогічний протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару, не рахуючи дня покупки за дотримання всіх наступних умов в сукупності:

10.1.1. Товар не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим Товаром.

10.1.2. Товар відсутній у переліку товарів, які визначені в додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» як такий, що не підлягає обміну та/або поверненню (наприклад натільна білизна, панчішно-шкарпеткові вироби та інші).

10.2. Покупець не має право повернути або обміняти натільну білизну та панчішно-шкарпеткові вироби належної якості за будь-яких обставин.

10.3. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші Товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати Договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого Товару, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж.

10.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, що підтверджується висновком експертизи, Покупець має право на власний вибір або розірвати Договір з поверненням сплаченої за Товар грошової суми, або вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний Товар, з числа наявних у Продавця.

10.5. Покупець або Продавець мають право розірвати цей Договір в будь-який момент до прийняття Товару Покупцем.

10.6. Покупець має право розірвати цей Договір протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару, не рахуючи дня покупки за одночасного дотримання всіх умов передбачених пунктами 10.1.1. та 10.1.2. цього Договору.

10.7. Якщо Товар був надісланий Покупцю поштою, то у разі розірвання Договору такий Товар також має бути повернений поштою.

10.8. Продавець зобов’язується відшкодувати витрати Покупця у зв’язку з поверненням Товару.

10.9. У разі розірвання Договору та повернення Товару, який вже був оплачений Покупцем безготівковим способом, то сплачені ним кошти повертаються Продавцем протягом 7 (семи) днів з моменту повернення Товару.

10.10. У разі, якщо Покупець відмовився від прийняття Товару, який ним вже був оплачений безготівковим способом та вирішив розірвати Договір, то сплачені ним кошти повертаються Продавцем протягом 7 (семи) днів з моменту розірвання Договору.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11.1 Продавець гарантує відповідність Товару державним стандартам та/або технічним умовам України, що встановлюють вимоги до такого виду Товару.

11.2 Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування (інструкції по догляду за Товаром) або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

11.3 Продавець встановлює гарантійний строк на Товар строком в 90 днів. Перебіг гарантійного строку починається з наступного дня після прийняття Товару Покупцем.

11.4 У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право вимагати:

11.4.1 Пропорційного зменшення ціни.

11.4.2 Безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк.

11.4.3 Відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

11.5 При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування Товару в ремонті.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ТОВАРУ

12.1. У разі виникнення претензій щодо придбаного Товару Покупець має право звернутись до Покупця шляхом надсилання електронного листа на e-mail (електронну пошту), який розміщений на Сайті.

12.2. Термін розгляду претензій становить до 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання претензії.

12.3. До претензії щодо істотних недоліків Товару, які виникли з вини виробника (Продавця) Товару, або фальсифікації Товару Покупець зобов’язаний додати висновок експертизи.

12.4. Після отримання Товару Покупцем, претензії щодо зовнішнього вигляду Товару, його комплектності не приймаються.

ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

13.1. Термін дії цієї Публічної оферти встановлюється з 01.07.2020 р. по 30.06.2022 р.

13.2. Відкликання цієї Публічної оферти може бути здійснено Продавцем в будь-який час, що не є підставою для розірвання вже укладених Договорів.

13.3. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з одночасним розміщенням його на Сайті. Зміни внесені до цього Договору не застосовуються до Договорів укладених до розміщення таких змін на Сайті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

14.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

14.2. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними заходами.

14.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна завчасно повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.